Αποτελεσματική επικοινωνία

Για να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά με τους οικείους μας χρειάζεται να συνυπάρχουν κάποιοι βασικοί παράγοντες:

-Επιθυμία για επικοινωνία
-Διάθεση χρόνου στον συνομιλητή να ολοκληρώσει τη σκέψη του
-Εστίαση της προσοχής σε όσα ακούμε και περιορισμός της τάσης μας να τα
προσπερνάμε προκειμένου να απαντήσουμε άμεσα
-Επιβεβαίωση ότι έχουμε κατανοήσει το περιεχόμενο όσων ειπώθηκαν
-Δική μας τοποθέτηση με έμφαση στον εαυτό μας για περιορισμό απόδοσης ευθύνης στον συνομιλητή
-Έκφραση του ενδιαφέροντός μας για την ομαλή ολοκλήρωση της επικοινωνίας

Η εξάσκηση στις δεξιότητες επικοινωνίας αποτελεί μια ανάγκη των περισσότερων ανθρώπων προκειμένου να καταφέρουν να πλησιάσουν τους γύρω τους και να συνδεθούν ουσιαστικά μαζί τους. Ωστόσο, η συνήθης πρακτική απέχει πολύ από αυτό που ονομάζουμε "επιτυχημένη επικοινωνία". Σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι που μας ενδιαφέρουν, οι σχέσεις που είναι σημαντικές για εμάς, καθώς και οι συνθήκες που επιθυμούμε να βελτιώσουμε στη ζωή μας χρειάζεται να προσεγγιστούν με ενδιαφέρον, σεβασμό και αποδοχή πριν από όλα τα υπόλοιπα. Αν κάτι από αυτά λείπει, τότε κάθε προσπάθειά μας ενδέχεται να πέσει στο κενό και οι σχέσεις να διακυβευθούν.

Η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων είναι τόσο σημαντική και αναγκαία όσο τα θεμέλια σε έναν ουρανοξύστη. Εσύ θα ξεκινούσες να χτίσεις πρώτα τον πιο ψηλό όροφο;