Δύσκολες φάσεις στη θεραπεία

Η θεραπευτική διαδικασία περνά μέσα από διάφορες φάσεις. Μια από αυτές είναι αυτή κατά την οποία το θεραπευόμενο άτομο βιώνει τα συμπτώματα και τις δυσκολίες που το έφεραν στο θεραπευτικό δωμάτιο σε πιο έντονο βαθμό από πριν. Η αίσθηση που έχει κατά περιόδους είναι ότι τα πράγματα αντί να καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Αν αυτή η κατάσταση ερμηνευτεί ως αποτυχία της θεραπείας, ενδέχεται το άτομο να τη διακόψει απότομα και μάλιστα ενώ βρίσκεται σε μια συναισθηματικά δύσκολη και απαιτητική φάση. Στην πραγματικότητα, η φάση κατά την οποία τα συμπτώματα γιγαντώνονται, αποτελεί ένδειξη ότι έχουν ξεκινήσει εσωτερικές διεργασίες μετακίνησης και αλλαγής στον ψυχισμό του υπό θεραπεία ατόμου. Οπότε τα συμπτώματα κάνουν την εμφάνισή τους δίνοντας την ευκαιρία στο άτομο να τα αντιμετωπίσει πια με νέους τρόπους, ιδωμένα δηλαδή υπό το πρίσμα της ωρίμανσης και της κατανόησης του πλαισίου στο οποίο γεννήθηκαν, χάρη στη θεραπευτική πορεία που έχει διανύσει ως εδώ. Το θεραπευτικό ταξίδι συνδέεται μοιραία με τρικυμίες και φουρτούνες, όπως κάθε σημαντική διαδρομή της ζωής μας.