Επικοινωνία

Εάν υπάρχουν θέματα στα οποία θέλεις να εμβαθύνεις ή αντιμετωπίζεις δυσκολίες για τις οποίες θέλεις να ζητήσεις βοήθεια, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.
Οι θεραπευτικές διαδρομές αποτελούν τα πιο προκλητικά και ταυτόχρονα λυτρωτικά ταξίδια της ζωής μας, οι πυξίδες μας σε αυτά είναι πολύτιμες.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ