Υπηρεσίες

Ατομική ψυχοθεραπεία δια ζώσης

Σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με γνώμονα πάντα την εδραίωση της εμπιστοσύνης και την καλλιέργεια οικειότητας, δουλεύουμε μαζί θεραπευόμενος και θεραπευτής πάνω στις ανάγκες και τους στόχους που τίθενται.

Οι ατομικές συνεδρίες ξεκινούν με βάση τις ανάγκες και τους στόχους του θεραπευόμενου. Μετά από ένα χρονικό διάστημα αναγκαίο για τη λήψη πληροφοριών που αφορούν την ιστορία του κάθε ατόμου και την εδραίωση της εμπιστοσύνης στο θεραπευτικό πλαίσιο, ξεκινάμε να εμβαθύνουμε στους θεραπευτικούς στόχους. Ο χρόνος θεραπείας, όπως και η συχνότητα αυτής, ποικίλει ανάλογα με τον προσωπικό ρυθμό κάθε θεραπευόμενου. Ο σεβασμός στην προσωπική ιστορία του κάθε ατόμου και στην μοναδικότητα κάθε θεραπευόμενου αποτελούν προτεραιότητα στη σύνδεση μαζί τους.

Θεραπεία ζεύγους δια ζώσης

Το θεραπευτικό πλαίσιο με τη βοήθεια της συστημικής οπτικής είναι έτοιμο να υποδεχτεί ζευγάρια που επιθυμούν να δουλέψουν τη σχέση τους, να ξεπεράσουν εμπόδια, να ενσωματώσουν στην ιστορία τους νέα συμβάντα καθώς και να βελτιώσουν συνολικά την επικοινωνία και τη μεταξύ τους σύνδεση.

Η θεραπεία ζεύγους αποτελεί μια κατεξοχήν συστημική θεραπεία, υπό την έννοια ότι οι σχέσεις και οι διαφορετικές οπτικές των ανθρώπων που τις απαρτίζουν έρχονται στο προσκήνιο του θεραπευτικού διαλόγου. Το ζευγάρι έρχεται σε θεραπεία προκειμένου να επιλύσει συγκρούσεις, διαφωνίες ή να βελτιώσει την επικοινωνία και τη διαχείριση ζητημάτων που ανακύπτουν. Κατά τη διάρκεια της δουλειάς με το ζευγάρι, διατυπώνονται τα αιτήματα και οι στόχοι και των δύο μελών με σαφήνεια και καθαρότητα. Στη συνέχεια δίνεται χώρος στους συντρόφους να εκφράσουν τόσο τις επιθυμίες τους, όσο και τα πιθανά παράπονα που μπορεί να υπάρχουν από τη συντροφική σχέση. Με εξάσκηση εντός και εκτός του θεραπευτικού πλαισίου, οι σύντροφοι έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν νέους τρόπους και ιδέες προκειμένου να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει.

Ομαδική ψυχοθεραπεία δια ζώσης

Η δύναμη της ομάδας θεραπείας δε μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη θεραπευτική διαδρομή. Το ασφαλές περιβάλλον της ομάδας αγκαλιάζει με αποδοχή και σεβασμό κάθε μέλος ξεχωριστά, παρέχοντας έτσι ένα πλέγμα σιγουριάς μέσα στο οποίο οι θεραπευόμενοι έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν προσωπικά ζητήματα, επιλέγοντας το βαθμό έκθεσης που τους ταιριάζει.

Οι πολλαπλοί καθρέφτες που περιβάλλουν κάθε θεραπευόμενο –δηλαδή τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας που λειτουργούν ως καθρέφτες- δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν, να αφουγκραστούν και να επιλύσουν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και ζητήματα τα οποία δυσκόλεψαν την ιστορία τους και επηρεάζουν το παρόν τους. Η ομαδική ψυχοθεραπεία πραγματοποιείται σε σταθερή συμφωνημένη συχνότητα, συνήθως δύο φορές τον μήνα, με σταθερό αριθμό μελών και με απόλυτη εχεμύθεια στην οποία δεσμεύονται όλοι οι συμμετέχοντες. Μέσα από πλήθος ασκήσεων και θεραπευτικών παιχνιδιών, τα μέλη της ομάδας βιώνουν και επιλύουν θέματα που τους απασχολούν, αναπτύσσοντας δεξιότητες και δοκιμάζοντας τεχνικές εντός της ομάδας θεραπείας.

Εξ αποστάσεως συνεδρίες

Η ανάγκη για θεραπευτική σύνδεση απαιτεί ευελιξία και σεβασμό στις προσωπικές δυνατότητες των θεραπευόμενων. Οι εξ’ αποστάσεως συνεδρίες πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό και εχεμύθεια, με στόχο πάντα την ανταπόκριση στις ανάγκες και τους στόχους του θεραπευόμενου.

Μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της τελευταίας διετίας, η ανάγκη για συνεδρίες χωρίς φυσική παρουσία έγινε επιτακτική. Οι θεραπευόμενοι θέλησαν να συνεχίσουν θεραπείες που ήδη βρίσκονταν σε εξέλιξη, ενώ άλλοι αισθάνθηκαν έτοιμοι να αρχίσουν τη θεραπεία παρά τις εξωτερικές δυσκολίες. Σε κάθε περίπτωση οι συνεδρίες εξ’ αποστάσεως πραγματοποιούνται όπως ακριβώς και οι δια ζώσης, με εστίαση στο άτομο ή πιο σπάνια στο ζευγάρι. Η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή και αποτελεί το σημαντικότερο συστατικό μιας επιτυχημένης θεραπευτικής διαδρομής.